Aanslag vernietigd wegens termijnoverschrijding omdat inspecteur uitstel voor aangifte niet bewijst

14 mei 2007

De bevoegdheid om een aanslag vennootschapsbelasting op te leggen vervalt drie jaar na het einde van het jaar, waarop de aanslag betrekking heeft. De driejaarsperiode wordt verlengd met de periode waarvoor uitstel van het indienen van de aangifte is verleend. In een procedure voor Hof Amsterdam is in geschil of de aanslag vennootschapsbelasting 1996 tijdig is opgelegd. De aangifte heeft als dagtekening 30 september 2000. De driejaarsperiode voor het opleggen van de aanslag is verstreken op 31 december 1999. Dat betekent, dat de aanslag alleen tijdig is opgelegd, als er uitstel is verleend voor het indienen van de aangifte en dit uitstel is meegedeeld aan de belastingplichtige. Die ontkent dat er uitstel is verleend. De inspecteur kan niet bewijzen, dat hij de belastingplichtige heeft geïnformeerd over het verlenen van uitstel. Dat leidt ertoe, dat het Hof de aanslag en de beschikking heffingsrente vernietigd, omdat beide onbevoegd zijn vastgesteld. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.