Aanslag vennootschapsbelasting kan niet lager zijn dan nihil: beroep afgewezen

14 mei 2007

Een aanslag vennootschapsbelasting kan niet lager zijn dan nihil. Dat houdt in, dat het niet mogelijk is om bezwaar te maken of in beroep te gaan wanneer de aanslag op nihil is vastgesteld wegen het ontbreken van een belang. Het Hof stelde de aanslag vennootschapsbelasting na verrekening van verliezen uit oude jaren vast op nihil. In de procedure voor het Hof kreeg de ondernemer op een van de geschilpunten gelijk, maar op een ander punt ongelijk. Op dat laatste punt stelde het Hof de correctie vast op een hoger bedrag dan de inspecteur bij de aanslag had gedaan. Dat kon, omdat binnen de begrenzing van de oorspronkelijke aanslag werd gebleven. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond. Een verzoek om toekenning van kosten in de bezwaarfase werd afgewezen, omdat de wet die mogelijkheid niet biedt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.