Aanslag te laat gepost

22 juli 2010

De inspecteur moet een aanslag inkomstenbelasting vaststellen binnen drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Is voor het doen van aangifte uitstel verleend, dan wordt de termijn van drie jaar met de duur van het verleende uitstel verlengd. Na het verstrijken van de termijn is de inspecteur niet meer bevoegd om een aanslag op te leggen.

Een belastingplichtige had vier maanden uitstel gekregen voor het indienen van zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2001. De termijn om een aanslag op te leggen werd met het verleende uitstel verlengd, waardoor de bevoegdheid om een aanslag op te leggen verviel op 30 april 2005.

 

Volgens de wet geldt als dagtekening van de vaststelling van een belastingaanslag de dagtekening van het aanslagbiljet. Wanneer aannemelijk is dat het aanslagbiljet pas na de dagtekening is gepost, geldt niet de dagtekening van de aanslag maar de datum van terpostbezorging als de datum van de vaststelling van de belastingaanslag.

De belastingplichtige in kwestie ontving de aanslag inkomstenbelasting pas op woensdag 4 mei 2005. Het aanslagbiljet was gedagtekend op 30 april 2005. Het aanslagbiljet was niet aangetekend verstuurd. De inspecteur kon niet bewijzen dat het aanslagbiljet uiterlijk op 30 april was gepost. Het risico van onzekerheid over de datum van verzending van een aanslagbiljet is voor rekening van de inspecteur. In dit geval leidde dat tot vernietiging van de aanslag en de beschikking heffingsrente.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.