Aanslag schenkingsrecht bij meerdere verkrijgers

26 februari 2010

De eigenaar van een woonhuis gaf aan zijn ouders voor onbepaalde tijd het gebruiksrecht van de woning. De ouders moesten de kosten van gas, water en licht betalen en een vergoeding van ƒ 600 per maand. De waarde van de woning bedroeg ten minste ƒ 1,4 miljoen. De financiële positie van de ouders was niet zodanig dat zij hulpbehoevend waren. Het verstrekken van het gebruiksrecht kon daarom niet worden aangemerkt als voldoening door de zoon aan de wettelijke onderhoudsverplichting ten opzichte van zijn ouders.

De overeenkomst kon ook niet worden aangemerkt als voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Door een onteigeningsprocedure hadden de ouders hun woning moeten verlaten, maar dat was geen reden om hen tegen betaling van een bescheiden bedrag het gebruiksrecht te geven van een duur woonhuis. Volgens Hof Arnhem was er sprake van een als schenking aan te merken bevoordeling van de ouders door hun zoon. De inspecteur had volgens het hof terecht schenkingsrecht geheven bij de ouders.

De Hoge Raad heeft zowel de uitspraak van het hof als de aanslag schenkingsrecht vernietigd. Wanneer een schenking is gedaan aan twee of meer personen, moet aan iedere verkrijger een afzonderlijke aanslag schenkingsrecht worden opgelegd. Ieder van de verkrijgers wordt namelijk aangemerkt als verkrijger van zijn aandeel in de verkrijging. Het is niet toegestaan de verkrijgingen van meerdere personen samen te voegen in één aanslag die aan hen gezamenlijk wordt opgelegd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.