Aanslag niet te laat opgelegd

25 mei 2007

In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil of de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 1999 wel binnen de wettelijke termijn van drie jaar was opgelegd. Bepalend daarvoor was het antwoord op de vraag of aan de BV al dan niet uitstel voor het indienen van de aangifte was verleend. De inspecteur wilde dat het Hof het beroep van de BV op termijnoverschrijding zou negeren omdat het te laat, namelijk pas tijdens de zitting, zou zijn gedaan. Het Hof vond dat de inspecteur aannemelijk moest maken dat er uitstel was verleend en zag geen reden om het beroep op termijnoverschrijding als te laat gedaan terzijde te stellen. De inspecteur had ruimschoots de gelegenheid gehad om hierop te reageren. Wel hield het Hof rekening met de verzwakte bewijspositie van de inspecteur vanwege de na het opleggen van de aanslag verstreken tijd en de vernietiging van de uitsteladministratie over het jaar 1999. Het Hof achtte de inspecteur geslaagd in het bewijs dat voor het doen van de aangifte Vpb 1999 in ieder geval tot 1 februari 2001 uitstel was verleend. Daarmee kwam vast te staan dat de aanslag tijdig was opgelegd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.