Aanslag na meer dan drie maanden opgelegd

6 januari 2011

Bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting kan heffingsrente in rekening worden gebracht over het te betalen bedrag. Tot en met 2009 gold dat heffingsrente al in de loop van het belastingjaar in rekening kon worden gebracht, namelijk vanaf 1 juli tot de datum van dagtekening van de aanslag. Op grond van een besluit van het ministerie van Financiƫn wordt de heffingsrente beperkt tot een periode van drie maanden vanaf het moment waarop een verzoek is gedaan om een voorlopige aanslag op te leggen. Deze beperking is van belang in gevallen waarin de belastingdienst ondanks een verzoek om een voorlopige aanslag op te leggen daar niet of pas op een laat moment toe overgaat.

Het is de bedoeling dat de belastingdienst zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na binnenkomst van een verzoek daartoe, een voorlopige aanslag vaststelt.

 

Hof Den Bosch is van oordeel dat de berekening van heffingsrente verder moet worden beperkt dan tot drie maanden als de inspecteur zo weinig voortvarend te werk is gegaan dat het in rekening brengen van heffingsrente in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het hof paste deze uitleg toe in een procedure die betrekking had op een hoge voorlopige aanslag als gevolg van een eenmalige bate door de verkoop van een bedrijfspand. Na bezwaar verminderde de inspecteur de periode waarover heffingsrente was berekend tot drie maanden. Het hof vond een beperking van de heffingsrente tot een periode van anderhalve maand redelijk.

 

De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof niet. Er bestaat geen beleid op grond waarvan de inspecteur ter voorkoming van het oplopen van heffingsrente een (voorlopige) aanslag moet opleggen binnen drie maanden nadat de aangifte is gedaan of nadat om het opleggen van een aanslag is verzocht. Volgens de Hoge Raad is het beleid van Financiƫn dat in gevallen waarin de inspecteur binnen drie maanden een (nadere) voorlopige aanslag oplegt, die inspecteur niet kan worden verweten dat hij te weinig voortvarend te werk is gegaan. Een verdere beperking van de heffingsrente wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel is dan niet aan de orde.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.