Aanslag grondwaterbelasting voor houder van inrichting

25 juni 2010

Een van de belastingen op milieugrondslag is de grondwaterbelasting. Deze belasting wordt geheven voor het onttrekken van grondwater aan de bodem met behulp van een inrichting. In geval van bronbemaling om een bouwput droog te houden bestaat de inrichting uit pompen, slangen en de bouwput van waaruit het grondwater wordt onttrokken. De belasting wordt geheven van de houder van de inrichting. De wet omschrijft niet wie de houder is van een inrichting. Mogelijkheden zijn de eigenaar van de grond waarin de bouwput zich bevindt, de eigenaar van de pompen en de slangen of de persoon die daadwerkelijk de pomp bedient.

 

De belastingdienst legde een aanslag grondwaterbelasting op aan de grondeigenaar, omdat deze de feitelijke macht over de inrichting kon uitoefenen. Meerdere malen had de eigenaar, in verband met de uitoefening van zijn bedrijf, de pompen uitgezet en later waar aangezet. Ondanks het inhuren van een aannemer voor de bouwwerkzaamheden, die voor het droog houden van de bouwput een bronbemalingsbedrijf had ingehuurd, kon de eigenaar zelfstandig beslissen om de pompen aan of uit te zetten.

Volgens Hof Arnhem konden in deze situatie zowel de grondeigenaar als de aannemer worden aangemerkt als de feitelijke machthebber over de inrichting. De inspecteur had als beleid dat de persoon op wiens naam de inrichting werd geregistreerd de belastingplichtige was voor de grondwaterbelasting. Volgens het hof was dat beleid niet in strijd met een recent arrest van de Hoge Raad over de grondwaterbelasting.    

De Hoge Raad is het niet eens met het hof. Houder van de inrichting waarmee grondwater wordt onttrokken is degene die de feitelijke macht uitoefent over die inrichting. Wie dat is moet worden beoordeeld naar verkeersopvattingen. Volgens de Hoge Raad is geen andere conclusie mogelijk dan dat de eigenaar niet de houder was van de pompinstallatie alleen omdat hij de mogelijkheid had om tijdens bepaalde uren de pompinstallatie uit te schakelen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.