Aanslag baatbelasting ook zonder rioolaansluiting

15 juli 2011

Een gemeente kan door het instellen van een zogenaamde baatbelasting de kosten van het aanbrengen van bepaalde voorzieningen verhalen op de eigenaren van onroerende zaken die door de nieuw aan te brengen voorzieningen in een betere positie komen te verkeren. Een voorbeeld is de aanleg van een openbaar riool in een gebied waar nog geen riolering is aangelegd.

 

Een gemeente stelde een baatbelasting in voor de aanleg van riolering in het buitengebied. De belasting werd geheven van de eigenaren van onroerende zaken in het buitengebied die op de riolering konden worden aangesloten. Aansluiting was echter geen verplichting voor de eigenaren. Eigenaren die ervoor kozen om hun onroerende zaak niet te laten aansluiten op de riolering werden echter niet vrijgesteld van de baatbelasting. Naar het oordeel van de rechtbank en het hof was dat terecht.

Door de aanleg van riolering in het buitengebied kregen de daar gelegen onroerende zaken de voorheen niet bestaande mogelijkheid om te worden aangesloten op het gemeentelijke rioleringsnet. De gebruiksmogelijkheden van de onroerende zaken waren hierdoor verbeterd en dus waren zij door de aangebrachte voorzieningen in een voordeliger positie gekomen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.