Aanschaf plezierjacht voor ondernemingsdoeleinden

2 augustus 2007

Een ondernemer kocht een plezierjacht. De in rekening gebrachte btw bracht hij in aftrek. De inspecteur meende dat de ondernemer geen recht op aftrek had omdat de aanschaf van het jacht niets te maken had met de bedrijfsuitoefening. Volgens Hof Den Bosch had de ondernemer het jacht gekocht in het kader van zijn onderneming. De activiteiten van de ondernemer hadden betrekking op de levering en montage van brandbeveiligingssystemen en kleine blusmiddelen. Het jacht was voorzien van een blusinstallatie en bedoeld om de activiteiten van de onderneming uit te breiden naar de watersport. Uit een door de ondernemer verzonden mailing en de technische inrichting van het jacht leidde het Hof af dat het de bedoeling was om met het vaartuig economische activiteiten uit te voeren en dat die doelstelling reƫel was. De nieuwe activiteiten lagen in het verlengde van de normale activiteiten en pasten bij de in het bedrijf aanwezige deskundigheid. Dat was voldoende om de omzetbelasting in aftrek te mogen brengen. Dat de voorgenomen economische activiteiten nog niet hadden plaatsgevonden was niet van invloed op het recht op aftrek. Dat geldt ook voor de verhouding van kosten en opbrengsten van die voorgenomen activiteiten. Volgens de Zesde EG-richtlijn is het resultaat niet bepalend voor het aanmerken als economische activiteiten. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.