Aanpassingen 30%-regeling

11 november 2011

Een van de onderwerpen in het Belastingplan 2012 is een aanpassing van de 30%-regeling.
De 30%-regeling houdt in dat een forfaitair gedeelte van het totale inkomen van uit het buitenland afkomstige werknemers als vrije vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Doel van de aanpassingen in de regeling is het onbedoelde gebruik van de 30%-regeling in te dammen. De 30%-regeling is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965. Bij de behandeling van het Belastingplan 2012 in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris een conceptaanpassing van het Uitvoeringsbesluit op dit punt gepresenteerd. Ter invulling van het criterium specifieke deskundigheid, een vereiste voor toepassing van de 30%-regeling, wordt een salariscriterium geïntroduceerd. Ingekomen werknemers die voor hun tewerkstelling in Nederland woonachtig waren in het grensgebied rond Nederland vallen straks niet meer onder de 30%-regeling. Als grensgebied wordt aangemerkt een strook van 150 km vanaf de Nederlandse grens. Ten slotte wordt de 30%- regeling beter toegankelijk gemaakt voor ingekomen werknemers die promoveren of pas gepromoveerd zijn. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal andere aspecten in de 30%-regeling aan te passen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.