Aanpassing winstverdeling maatschap niet onzakelijk

23 juli 2009

Voor de winstbepaling van een onderneming geldt dat de ondernemer aannemelijk moet kunnen maken dat hij bepaalde uitgaven heeft gedaan en dat deze uitgaven uit zakelijk oogpunt zijn gedaan. Als de ondernemer er in slaagt dit te bewijzen, dan komen de uitgaven voor aftrek in aanmerking. De inspecteur heeft niet de bevoegdheid om de aftrek van uitgaven te weigeren omdat hij vindt dat een uitgave commercieel niet verantwoord is of geen nut heeft gehad. Alleen als geen redelijk denkende ondernemer zou kunnen volhouden dat hij de uitgave uit zakelijke overwegingen heeft gedaan, is er reden om de aftrek te weigeren.

Volgens Hof Den Bosch geldt deze maatstaf niet alleen voor de winstbepaling, maar ook voor de winstverdeling van een onderneming. Aan de hand daarvan was het Hof van oordeel dat de gewijzigde winstverdeling van een maatschap zakelijk was. De inspecteur slaagde er niet in aannemelijk te maken dat geen redelijk denkende ondernemer de overeengekomen winstverdeling zou hebben aanvaard. Ook slaagde de inspecteur er niet in aannemelijk te maken dat de wijziging van de winstverdeling met name bedoeld was om belasting te besparen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.