Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen

28 juli 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van een Europese richtlijn waarin maatregelen zijn opgenomen tegen werkgevers die mensen die illegaal in de EU verblijven in dienst nemen. Werkgevers zijn verplicht om te melden wanneer zij mensen van buiten de EU tewerkstellen. Daarnaast bevat de richtlijn een ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen en zijn werkgevers die illegalen tewerkstellen uitgesloten van subsidies en aanbestedingen.

De Nederlandse wetgeving voldoet door de Wet arbeid vreemdelingen al voor een zeer groot deel aan de richtlijn. Aanpassingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen zijn de notificatieplicht voor de werkgever en de ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen.

Een werkgever die een vreemdeling arbeid in Nederland laat verrichten waarvoor geen tewerkstellingsvergunning nodig is, wordt verplicht dit te melden. Niet melden kan worden bestraft met een boete.

De ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen houdt in dat een vreemdeling zijn vordering in kan stellen bij de opdrachtgever van zijn werkgever indien de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.