Aanpassing overgangsregeling bestaande eigenwoningschuld

8 mei 2013

Voor nieuwe leningen voor de financiering van een eigen woning gelden sinds 1 januari 2013 strengere voorwaarden om voor aftrek van betaalde rente in aanmerking te komen. Deze voorwaarden gelden niet voor bestaande schulden. Bestaande schulden vallen onder een overgangsregeling. Volgens de tekst van deze regeling blijft sprake van een bestaande eigenwoningschuld als de hele schuld wordt afgelost en vervolgens uiterlijk in het op de aflossing volgende jaar voor hetzelfde of een hoger bedrag een nieuwe schuld wordt aangegaan. Bij het opstellen van de overgangsregeling is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat een schuld gedeeltelijk wordt afgelost en er vervolgens voor tenminste dat bedrag een nieuwe lening wordt aangegaan of dat na volledige aflossing voor een deel van het afgeloste bedrag een nieuwe schuld wordt aangegaan. Volgens de huidige tekst van de wet is de nieuwe schuld in die gevallen geen bestaande eigenwoningschuld.

Vooruitlopend op een wijziging van de tekst van de wet keurt de staatssecretaris van Financiƫn onder voorwaarden goed dat ook in de hiervoor genoemde situaties sprake blijft van een bestaande eigenwoningschuld.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.