Aanpassing keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen

15 mei 2013

De Wet IB 2001 biedt buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om te worden behandeld als binnenlandse belastingplichtige. Wie van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet zijn wereldinkomen opgeven voor de belastingheffing in Nederland. De negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning kunnen in mindering worden gebracht. Deze negatieve inkomsten uit eigen woning kunnen in bepaalde gevallen worden teruggenomen. De staatssecretaris van Financiën meent dat dit in strijd is met het EU-recht als het gaat om buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer in Nederland is belast. De terugname van negatieve inkomsten in een later jaar is voor deze groep buitenlandse belastingplichtigen afgeschaft.

De staatssecretaris heeft verder de regeling aangepast voor buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de 90%-eis en die inkomsten hebben die niet in Nederland zijn belast. Het gaat om de wijze van berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat bij inkomsten uit meerdere landen de vermindering wordt berekend per land en niet over het totale buitenlandse inkomen. Daarnaast keurt de staatssecretaris goed dat de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend vóór toepassing van de heffingskortingen. Tenslotte heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor deze groep de uitgaven voor inkomensvoorzieningen en de persoonsgebonden aftrek volledig worden toegerekend aan de Nederlandse inkomsten en dus geheel in aftrek kunnen worden gebracht in Nederland.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.