Aanpassing keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

23 februari 2012

Wie niet in Nederland woont, maar 90% of meer van zijn inkomen in Nederland verdient, heeft recht op de persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen die voor inwoners van Nederland gelden. De hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning valt daaronder. De Wet IB 2001 kent voor buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. Wie daarvoor kiest, heeft onder andere recht op aftrek van de betaalde hypotheekrente. De staatssecretaris van Financiƫn heeft naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU besloten om deze regeling aan te passen. De aanpassing houdt in, dat de hypotheekrenteaftrek voor mensen die voldoen aan de 90%-eis in de toekomst niet meer wordt teruggenomen als zij niet langer voldoen aan de eis of als zij niet meer kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

Afhankelijk van de uitkomst van lopende procedures bij het Hof van Justitie EU volgt een verdere aanpassing van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.