Aanpassing huurovereenkomst

12 december 2007

De verhuur van een bedrijfspand door een DGA aan zijn BV valt met ingang van 1 januari 2001 onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. Ingeval van een op 1 januari 2001 bestaande huurovereenkomst moest het pand voor de waarde in het economische verkeer op de beginbalans worden gezet. De terbeschikkingstellingsregeling volgt de regels van de winst uit onderneming. Dat betekent dat de werkelijk genoten resultaten worden belast en niet de mogelijk haalbare resultaten. Wel dienen de partijen zakelijk te handelen. Eventuele onzakelijke aspecten kunnen genegeerd worden voor de belastingheffing. Een DGA, die bij de aanvang van de huurovereenkomst rekening hield met de zwakke financiële positie van de BV, handelde volgens de inspecteur niet zakelijk door in latere jaren, toen de BV goede resultaten behaalde en uit de gevarenzone was, geen aanpassing van de huurprijs te vragen. Volgens de inspecteur moest het resultaat van onzakelijke elementen worden ontdaan, waardoor meer resultaat zou worden belast dan daadwerkelijk was genoten. De bedongen jaarhuur bedroeg € 45.000. De economische huurwaarde bedroeg volgens een taxatierapport € 84.630. Het grote verschil tussen de economische huurwaarde en de feitelijke huur bevestigde het vermoeden dat de huurprijs onzakelijk was. Volgens Hof Amsterdam zou tussen onafhankelijke derden geen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en zonder indexatie of mogelijkheid tot heronderhandeling zijn overeengekomen. Alleen op basis daarvan was al sprake van onzakelijk handelen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.