Aanpassing factuurbesluit

12 februari 2009

De staatssecretaris van Financiƫn heeft het bestaande besluit uit 2007 over de administratieve en factureringsverplichtingen op het gebied van de omzetbelasting aangepast. Het besluit bevat vereenvoudigde regels voor elektronische facturen. De regels voor de herziening van ten onrechte gefactureerde omzetbelasting zijn aangepast aan rechtspraak van de Hoge Raad. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn: 1. Elektronisch factureren is eenvoudiger geworden. De staatssecretaris heeft namelijk, vooruitlopend op een wetswijziging, goedgekeurd dat de opmaak en het versturen van de elektronische factuur vorm- en middelvrij kan plaatsvinden. De al toegestane methoden voor elektronisch factureren blijven bestaan. Ondernemers die gebruik maken van deze methoden hoeven dit niet meer bij de belastingdienst te melden. Een ondernemer hoeft de acceptatie van de elektronische factuur door zijn afnemer niet meer vast te leggen in zijn administratie. 2. Het beleid voor de herziening van ten onrechte gefactureerde omzetbelasting is aangepast aan rechtspraak van de Hoge Raad. Ten onrechte door een ondernemer op een factuur vermelde omzetbelasting is de ondernemer volgens de wet toch verschuldigd. Een voorbeeld is het in rekening brengen van omzetbelasting bij een vrijgestelde prestatie. De omzetbelasting is ook verschuldigd als de afnemer geen recht op aftrek heeft, behalve als hij een particulier is. Ten onrechte berekende omzetbelasting kan niet als voordruk in aftrek worden gebracht. Herziening van ten onrechte gefactureerde btw is onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden zijn: a. De opsteller van de factuur moet de factuur terugnemen of aanvullen tot een correcte factuur. b. De opsteller van de factuur moet het gevaar voor verlies van belastinginkomsten uitschakelen. Hij moet aantonen dat de ontvanger van de factuur de ten onrechte gefactureerde omzetbelasting niet in aftrek kan brengen of dat de factuur door terugname niet is en niet meer kan worden gebruikt voor het claimen van aftrek of, wanneer wel aftrek is geclaimd, aantonen dat de ontvanger van de factuur de ten onrechte omzetbelasting op aangifte heeft voldaan. c. De ten onrechte gefactureerde omzetbelasting moet worden terugbetaald aan de ontvanger van de factuur. Wanneer de ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting niet is voldaan, kan de inspecteur die belasting bij de leverancier naheffen. Hij kan ook de btw naheffen bij de afnemer als deze de btw ten onrechte heeft afgetrokken. De inspecteur wendt zich eerst tot de leverancier omdat hij verantwoordelijk is voor het opstellen van de factuur. 3. Het beleid over de omzetbelastinggevolgen van de levering van goederen die vallen onder het zogenoemde bodembeslag is ingetrokken. Daardoor is de belastingschuldige, van wie de belastingdeurwaarder executoriaal roerende zaken verkoopt, geen omzetbelasting verschuldigd voor de levering van bodembeslaggoederen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.