Aanpassing diverse uitvoeringsregelingen per 1 januari 2003

14 mei 2007

Per 1 januari 2003 zijn de uitvoeringsregelingen loonbelasting, inkomstenbelasting, afdrachtvermindering, invorderingswet en algemene wet inzake rijksbelastingen aangepast. Het betreft voor het merendeel aanpassingen als gevolg van de invoering van het Belastingplan 2003, bijvoorbeeld het verwerken van de afschaffing van de fietsaftrek, de toetrederskorting, de premiespaarregeling en winstdelingsspaarregeling en van enkele afdrachtverminderingen. Daarnaast heeft aanpassing van bedragen plaatsgevonden, onder meer de drempelbedragen voor kinderopvang, de onderhoudsbedragen voor kinderen en de aftrekbedragen voor levensonderhoud van kinderen. In het kader van de vermindering van administratieve lasten zijn waarderingsvoorschriften gegeven voor de verstrekking of vergoeding van woningen in het kader van de dienstbetrekking. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.