Aanpassing bestuur en toezicht NV en BV

13 maart 2008

De minister van Justitie heeft een voorontwerp van een wetswijziging gepubliceerd waarin mogelijke veranderingen in de regelgeving voor het bestuur van een NV of BV zijn opgenomen. De bedoeling is dat belanghebbenden commentaar leveren op het voorontwerp om zo tot nieuwe regelgeving te komen. Belangrijke aspecten vanhet voorontwerp zijn een alternatief bestuurssysteem en de arbeidsrechtelijke positie van de directeur. Het interne toezicht op het bestuur van een NV of BV wordt veelal geregeld door de instelling van een raad van commissarissen. Het voorontwerp bevat een alternatief daarvoor waarbij algemene en uitvoerende bestuurders deel uitmaken van één orgaan. De bedoeling is dat een NV en BV voor één van beide bestuurssystemen kiest, tenzij de structuurregeling op de vennootschap van toepassing is. In dat geval is namelijk de instelling van een raad van commissarissen verplicht. Het voorstel regelt de mogelijkheid om taken binnen het bestuur te verdelen over algemene bestuurders en uitvoerende bestuurders en de aansprakelijkheid van bestuurders op grond van onbehoorlijk bestuur. De arbeidsverhouding van de directeur en de vennootschap wordt nu gezien als een dienstbetrekking. In het voorontwerp wordt dit anders en geldt deze verhouding niet langer als een arbeidsovereenkomst. Opmerkelijk is verder dat een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, tenzij de statuten van de vennootschap een andere termijn bevatten. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.