Aanpassing Besluit Fiscaal Bestuursrecht

9 december 2008

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Fiscaal Bestuursrecht aangepast. Het vorige besluit dateert van 7 januari 2007 (CPP 2007/3207M, Stcrt. 2008, nr. 11). Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht geeft in hoofdlijnen aan welke van de Algemene wet bestuursrecht afwijkende regels en welke aanvullende regels gelden voor de belastingdienst. Het nieuwe besluit bevat een onderdeel over het uitstellen van de beslissing op bezwaar. Wanneer iemand een bezwaarschrift indient over een geschilpunt waarover al een procedure loopt, kan de inspecteur met de belastingplichtige afspreken dat hij pas uitspraak op het bezwaarschrift doet als de Hoge Raad de in geschil zijnde rechtsvraag definitief heeft beantwoord. Uitstel is alleen mogelijk in een zaak waarin de individuele omstandigheden geen rol spelen. Als de indiener niet instemt met het aanhouden van het bezwaarschrift, wijst de inspecteur het bezwaar af. De inspecteur doet geen toezegging de belastingaanslag ambtshalve te zullen herzien nadat de Hoge Raad in de kwestie heeft beslist, tenzij de fiscale kwestie zich in meerdere heffingstijdvakken of op meerdere heffingstijdstippen onveranderd voordoet en de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan. In die gevallen kan de inspecteur met de belastingplichtige afspreken dat hij kan volstaan met het indienen van één bezwaarschrift. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.