Aanpassing aftrek buitengewone uitgaven voor chronisch zieken per 1 januari 2004

14 mei 2007

Bij de zesde nota van wijziging op het Belastingplan 2004 wordt een aanpassing voorgesteld van de wijze waarop de aftrek van ziektekosten plaatsvindt. De aanpassing betreft met name de regeling voor chronisch zieken. Tot nu toe is voor toepassing van de regeling voor chronisch zieken ban belang of in voorgaande jaren buitengewone uitgaven in aftrek zijn gebracht. De nieuwe regeling let op het niveau van een aantal specifieke uitgaven in het kalenderjaar zelf. Deze specifieke uitgaven betreffen hulpmiddelen, vervoerskosten, dieetkosten, extra uitgaven voor gezinshulp, extra uitgaven voor kleding en beddengoed en de eigen bijdragen voor verblijf in een AWBZ-instelling. Als deze specifieke uitgaven in een kalenderjaar meer bedragen dan € 300, mag bij het bepalen van de buitengewone uitgaven een forfaitair bedrag in aanmerking worden genomen. Dat bedrag is gelijk aan het huidige bedrag van het chronisch ziekenforfait. Bij uitgaven voor een chronisch ziek kind geldt een vergelijkbare regeling. Als in voorgaande jaren een aftrek wegens buitengewone uitgaven is genoten wordt in de huidige regeling het bedrag van de aftrekbare uitgaven verhoogd door vermenigvuldiging met een factor. Ook die regeling wordt aangepast. In de eerste plaats worden de vermenigvuldigingsfactoren voortaan toegepast op het bedrag van de uitgaven in plaats van het aftrekbare bedrag, waardoor de algemene drempel eerder wordt overschreden. Vermenigvuldiging geldt alleen nog maar voor de specifieke uitgaven die gelden voor de toepassing van het chronisch ziekenforfait. Er is voortaan één factor. Die bedraagt 1,6. De inkomensgrens waaronder de vermenigvuldigingsfactor van toepassing is blijft ongewijzigd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.