Aanpak niet-meewerkende zwartspaarders

26 mei 2011

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over mogelijke belemmeringen bij de aanpak van zwartspaarders als gevolg van een arrest van de Hoge Raad.

Het arrest heeft betrekking op de toepassing van de omkering en verzwaring van de bewijslast bij zwartspaarders die niet meewerken aan het onderzoek door de belastingdienst. Omkering en verzwaring van de bewijslast houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet aantonen dat en in hoeverre een opgelegde aanslag niet juist is. De omkering en verzwaring van de bewijslast geldt wel voor het vaststellen van de aanslag, maar niet voor het opleggen van een vergrijpboete. Dat betekent dat de belastingdienst nog steeds moet bewijzen dat bij de belastingplichtige sprake is van opzet of grove schuld bij het doen van een onjuiste aangifte. Het niet meewerken van een belastingplichtige kan alleen in combinatie met ander bewijs tegen hem gebruikt worden. In het hier bedoelde arrest heeft de Hoge Raad uiteengezet hoe dergelijk bewijs geleverd kan worden.

De belastingdienst kan via een civielrechtelijk kort geding op straffe van een dwangsom eisen dat de gevraagde informatie alsnog door de belastingplichtige verstrekt wordt. De staatssecretaris is van plan deze aanpak vaker te gebruiken. Het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van inlichtingen is een strafbaar feit waarop een maximum straf staat van zes maanden hechtenis of een geldboete van € 7.600. Het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig verstrekken van gevraagde inlichtingen kent als maximale straf vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 19.000.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.