Aanpak buitenlands vermogen en belastingparadijzen

9 oktober 2009

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van belastingparadijzen en van buitenlands vermogen weergegeven. De huidige economische crisis heeft geleid tot meer aandacht voor zwartspaarders. De G-20 landen hebben duidelijk gemaakt dat er sanctiemaatregelen komen voor landen die zich niet willen vastleggen aan de inter­nationale standaard van informatie-uitwisseling. De OESO heeft een overzicht gepubliceerd van deze landen. Dit heeft geleid tot een snelle uitbreiding van de onderhandelingen over verdra­gen tot uitwisseling van belastinginformatie en be­lastingverdragen met een moderne informatie-uitwisselingbepaling conform het OESO-modelverdrag.

Nederland heeft met Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, België, Singapore en Maleisië overeenstemming over verdragsaanpassing bereikt. Met Hong Kong zijn besprekingen gaande. Het belastingverdrag met Zwitserland is geheel nieuw. Dit verdrag wordt ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Staten-Generaal voorgelegd.

Daarnaast heeft Nederland met veel landen informatie-uitwisselingsverdragen gesloten. Deze verdragen hebben een vergelijkbare strekking. Volgens de staatssecretaris is een stilzwijgende behandeling van de recent overeengekomen verdragen voldoende, gelet op het belang van zo spoedige mogelijke inwerkingtreding. De meeste van deze informatie-uitwisselingsverdragen zijn gesloten met kleine landen waarmee Nederland geen uitgebreide handelsbetrekkingen en geen belastingverdrag heeft.

De huidige verdragen gaan uit van informatie-uitwisseling op verzoek. Een logische vervolgstap is automatische gegevensuitwisseling.

De inkeerregeling, die het zwartspaarders mogelijk maakt om zonder boete hun spaargeld alsnog in Nederland te laten belasten, is onlangs aangepast. De boete voor zwartsparen is verhoogd tot 300% en de termijn waarbinnen zonder boete kan worden ingekeerd is beperkt tot 2 jaar. De staatssecretaris wil de inkeerregeling verder beperken. Ook wil de staatssecretaris adviseurs aanpakken die samen met de belastingplichtige vermogen buiten het zicht van de fiscus houden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.