Aanmerkelijke en blijvende waardestijging grond

3 april 2008

Bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen moet rekening gehouden worden met de restwaarde van de bedrijfsmiddelen. Vooral bij gebouwen is door de lange gebruiksduur de restwaarde geen vast gegeven. De Hoge Raad heeft door de jaren heen in meerdere arresten regels gegeven voor de bepaling van de afschrijving en hoe met de restwaarde rekening gehouden moet worden. In een arrest uit 2007 heeft de Hoge Raad een overzicht gegeven. Belangrijk is dat geen rekening hoeft te worden gehouden met waarschijnlijke, maar niet zekere toekomstige waardestijgingen van het bedrijfsmiddel. Ook hoeven de afschrijvingen niet doorlopend te worden aangepast aan een verandering van de restwaarde. Aanpassing van de afschrijvingen is alleen verplicht bij een blijvende aanmerkelijke verandering van de restwaarde. Voor gebouwen geldt op deze verplichting een uitzondering wanneer de grond in waarde is gestegen maar deze waardestijging bij het einde van het gebruik van het gebouw niet door verkoop gerealiseerd zal worden. In een procedure voor Hof Arnhem diende de inspecteur te bewijzen dat de restwaarde van een aantal verhuurde onroerende zaken aanmerkelijk was gestegen en dat deze stijging blijvend was. Volgens de inspecteur was de ondergrond van een aantal panden ten opzichte van de aanschaffingsprijs met 159, 51 respectievelijk 27% gestegen. Het Hof was van oordeel dat een waardestijging van 51% of minder niet aanmerkelijk was. Vanwege de korte tijd die was verstreken sinds de aankoop van de grond was nog maar de vraag in hoeverre de door de inspecteur geconstateerde verandering van de restwaarde blijvend was. De constatering dat de waarde van de ondergrond sinds enige jaren stijgt, wil niet zeggen dat die stijging blijvend is. Een stijging van 159% vond het Hof wel aanmerkelijk. Omdat deze stijging zich had voorgedaan in een aanzienlijk langere periode vond het Hof deze stijging wel blijvend. Het Hof vond onwaarschijnlijk dat de grond na afloop van de gebruiksperiode van de panden niet zou worden verkocht. Slopen van oude panden aan het einde van de gebruiksperioden en vervanging door nieuw te bouwen panden bouwen is geen normale activiteit van beleggers, aldus het Hof. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.