Aanloopverliezen terbeschikkingstelling

23 juli 2009

De Wet IB 2001 bevat een bepaling waardoor zogenaamde aanloopverliezen van een onderneming aftrekbaar zijn. Het gaat om verliezen die in de vijf jaar voordat de onderneming werkelijk tot stand is gekomen worden gemaakt. Zonder een dergelijke bepaling zouden verliezen uit de fase voor de onderneming tot stand is gekomen niet aftrekbaar zijn omdat geen sprake is van een bron van inkomen. De vraag is of deze bepaling ook kan worden toegepast op de terbeschikkingstellingsregeling. Vermogensbestanddelen die aanmerkelijk belanghouders laten gebruiken door de BV waarin zij een aanmerkelijk belang hebben, bijvoorbeeld op basis van een verhuur- of een gebruiksovereenkomst, vallen niet in box 3 maar in box 1. Voor de bepaling van het resultaat gelden dezelfde regels als voor de bepaling van de winst uit onderneming.

De Advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad is van mening dat ook bij de terbeschikkingstellingsregeling de aftrek van aanloopverliezen mogelijk is. Wel moet sprake zijn van een groeiproces dat leidt tot het ontstaan van een bron van inkomen. De wetgever heeft niet uitdrukkelijk stil gestaan bij de vraag hoe de bepaling betreffende de aanloopverliezen uitpakt bij de terbeschikkingstellingsregeling. Het is aan de rechter om te beslissen in welke gevallen deze regeling toepassing kan vinden. Er zal sprake moeten zijn van negatieve resultaten die vooraf gaan aan de totstandkoming van de terbeschikkingstelling van een vermogensbestanddeel en die verband houden met de terbeschikkingstelling van dat vermogensbestanddeel. De AG denkt daarbij aan een pand dat wordt gebouwd met de bedoeling om het ter beschikking te gaan stellen. In deze fase gemaakte kosten, voor zover zij niet geactiveerd moeten worden, houden verband met het starten van een terbeschikkingstelling.

De procedure heeft betrekking op een monumentenpand, dat in 2000 werd gekocht en werd gerenoveerd voordat het in december 2001 werd verhuurd aan de BV waarin de eigenaars van het pand ieder 50% van de aandelen bezitten. Het geclaimde aanloopverlies bestaat uit een deel van de renovatiekosten en een deel van de financieringskosten.

Het Hof weigerde de aftrek omdat het pand altijd een bron van inkomen was. Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling viel het pand in box 3. Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.