Aankopen met buitenlandse valuta

7 augustus 2009

Ten tijde van de invoering van de euro in het betaalverkeer hield een winkelketen een actie waarbij klanten hun buitenlandse valuta konden gebruiken om muziek-cd’s te betalen. De winkelketen bracht 20% van de waarde van de valuta in mindering als kosten voor het omwisselen. De vraag was welk bedrag als vergoeding voor de omzetbelasting moest worden berekend; de volle waarde van de buitenlandse valuta, of het bedrag na aftrek van de wisselkosten. Voor de beantwoording van deze vraag was van belang of de winkelketen in de ogen van een modale consument een of twee prestaties verrichtte. In dat laatste geval ging het om de levering van een cd en het wisselen van valuta. Het Hof was van oordeel dat in de beleving van de klant sprake was van twee van elkaar te scheiden handelingen. De wisselactie stelde de klant in staat om valuta te wisselen. Het wisselen van valuta is een financiële prestatie, die is vrijgesteld van omzetbelasting.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.