Aankoopkosten deelneming aftrekbaar

14 mei 2007

Een belangrijke bepaling in de vennootschapsbelasting is de deelnemingsvrijstelling. Die regeling voorkomt, dat tweemaal vennootschapsbelasting moet worden betaald over dezelfde winst. Dat gebeurt, door de winst, die bij een vennootschap (de dochtermaatschappij) is belast, zonder belastingheffing uit te keren aan een vennootschap, die de aandelen van de eerste vennootschap heeft (de moedermaatschappij). Ook als de winst van de dochter pas bij verkoop aan de moeder toekomt, voorkomt de deelnemingsvrijstelling belastingheffing bij de moeder. Vanwege die regeling kan afschrijving van de aankoopprijs van een deelneming niet plaatsvinden. Ook de kosten, die bij aankoop worden gemaakt, kunnen door de vrijstelling niet ten laste van de winst worden gebracht. Deze verhogen de aankoopprijs. Bij latere verkoop van de dochtermaatschappij kunnen de kosten alsnog ten laste van de winst worden gebracht. Dit heeft de Hoge Raad onlangs vastgesteld in een arrest. Daarmee wijkt de Raad af van eerdere uitspraken. Dat verkoopkosten ten laste van de winst kunnen worden gebracht en niet wegvallen in de vrijstelling was al eerder uitgemaakt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.