Aankoop blote eigendom van pand BV

17 december 2009

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een BV waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft is een vorm van een werkzaamheid die valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Voor de terbeschikkingstellingsregeling is niet van belang of er een vergoeding wordt ontvangen.

De terbeschikkingstellingsregeling is blijkens de wetsgeschiedenis ook van toepassing in gevallen waarin de belastingplichtige de blote eigendom heeft verworven en de BV het vruchtgebruik. Bij een dergelijke gesplitste aankoop stelt de aandeelhouder in feite vermogen aan de vennootschap ter beschikking en behaalt hij rendement door de waardeaangroei van de blote eigendom. De rechtbank Breda leidt uit de wetsgeschiedenis af, dat de aankoop van de blote eigendom door een aanmerkelijkbelanghouder van een vermogensbestanddeel van de BV leidt tot toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling. Het onderscheid met gesplitste aankoop is te klein om een andere fiscale behandeling te rechtvaardigen, zeker nu in de wetsgeschiedenis is aangegeven dat de betreffende bepalingen ruim moeten worden uitgelegd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.