Aankoop aandelen van dga voor te hoge prijs

11 juli 2012

Wanneer een BV zaken koopt van een aandeelhouder voor een te hoge prijs of zaken verkoopt aan een aandeelhouder voor een te lage prijs met als motief het bevoordelen van de aandeelhouder, is sprake van een uitdeling van winst. De uitdeling komt niet in mindering op de winst van de BV en vormt belastbaar inkomen voor de aandeelhouder.

 

De dga van een BV verkocht aandelen, die hij had gekocht voor € 0,40, voor € 6 per stuk aan zijn BV. Met de verkoop van de aandelen loste de dga een schuld aan de BV af. De belastingdienst legde aan de dga een navorderingaanslag Inkomstenbelasting op omdat de BV door deze aankoop een uitdeling van winst aan hem had gedaan.

 

De rechtbank was van oordeel dat de Belastingdienst voldoende aannemelijk had gemaakt dat de aandelen zowel op het moment van aankoop door de dga als op het moment van de verkoop aan de BV niet meer waard waren dan € 0,50. De Belastingdienst voerde als bewijs een aantal andere transacties aan. De aflossing van de schuld van de dga aan de BV werd volledig gedekt door winstreserves van de BV. Het voor een winstuitdeling vereiste bewustzijn houdt volgens de rechtbank in een geval als dit niet meer in dan dat partijen bij de verkoop van de aandelen zich ervan bewust moeten zijn dat de aandeelhouder wordt bevoordeeld met het verschil tussen de waarde van de aandelen en de overeengekomen prijs. Naar het oordeel van de rechtbank moeten de dga en de BV zich van de bevoordeling bewust zijn geweest. Een onderbouwing voor de prijs van het aandeel van € 6 ontbrak.

Vanwege de lange duur van de behandeling matigde de rechtbank de opgelegde boete van 50% van de nagevorderde belasting met 20%.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.