Aanhorigheid bij eigen woning

23 december 2010

De Wet IB 2001 hanteert als omschrijving van eigen woning een gebouw met aanhorigheden voor zover dat de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Uit de tekst van de wet volgt volgens Hof Amsterdam dat een eigen woning niet meer dan één zelfstandig gebouw kan omvatten. Een belastingplichtige die het perceel naast zijn woning had gekocht wilde het geheel als eigen woning aanmerken. Het hof stelde vast dat niet was voldaan aan de eis van één gebouw. Op beide percelen stonden afzonderlijke opstallen.

 

Vervolgens moest de vraag beantwoord worden of het tweede pand en de bijbehorende tuin samen of de tuin alleen een aanhorigheid waren bij de oorspronkelijke woning. Of een aanhorigheid bij de woning hoort, is volgens de Hoge Raad afhankelijk van omstandigheden als de afstand tussen de aanhorigheid en de woning, de bouwkundige situatie en de bereikbaarheid van de aanhorigheid vanuit de woning of vanaf de bij de woning behorende grond.

Na de aankop van het tweede perceel werd de gehele tuin opnieuw ingericht. De tuinpaden waren zo aangelegd dat de woning, de garage en de andere opstallen onderling waren verbonden. De percelen en de panden waren via een gezamenlijke oprijlaan toegankelijk.

Het hof was van oordeel dat het tweede pand en de tuin een aanhorigheid waren van het oorspronkelijke pand. Het tweede pand was in gebruik bij de bewoners en dienstbaar aan de woning. Op grond daarvan was het geheel toch één eigen woning.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.