Aangifte wel ingediend maar niet verwerkt

16 september 2008

Wanneer aanvankelijk een te lage belastingaanslag is opgelegd kan de belastingdienst een navorderingaanslag opleggen ter correctie. Dat is alleen mogelijk als de belastingdienst beschikt over informatie die ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was. Een nieuw feit is niet nodig als de belastingplichtige te kwader trouw is of als de onjuiste aanslag het gevolg is van een schrijf- of typefout bij de belastingdienst. De vraag of de belastingdienst over een nieuw feit beschikte deed zich voor in een procedure over een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting, die was opgelegd aan een nieuw opgerichte BV. De BV was opgericht in 2004 in het kader van een geruisloze inbreng van een onderneming. De aangifte over dat jaar had betrekking op twee kalenderjaren omdat de onderneming per 1 januari 2003 was overgegaan. De aanslag 2004 werd ambtshalve opgelegd in de veronderstelling dat de BV geen aangifte vennootschapsbelasting had ingediend. De BV diende een bezwaarschrift in tegen de bij de aanslag opgelegde boete en stuurde een afschrift van de ingediende aangifte mee. Na een onderzoek bleek dat de BV wel een aangifte had ingediend die door het computersysteem van de belastingdienst was geaccepteerd. Door het afwijkende tijdvak was de aangifte echter niet verwerkt. De belastingdienst legde een navorderingsaanslag op omdat de aanvankelijk opgelegde aanslag lager was dan uit de aangifte bleek. De rechtbank stelde vast dat de belastingdienst niet beschikte over een nieuw feit en merkte de omstandigheid dat de inspecteur pas na het vaststellen van de primitieve aanslag wist dat er een aangifte was ingediend aan als een ambtelijk verzuim. Kwade trouw van de BV was niet aan de orde. Dat betekende dat de navorderingsaanslag ten onrechte was opgelegd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.