Aangifte onvoldoende gecontroleerd

23 juli 2008

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven heeft de inspecteur de bevoegdheid om dat te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voorwaarde voor het opleggen van een navorderingsaanslag is het bestaan van een feit waaruit blijkt dat de oorspronkelijke aanslag te laag is vastgesteld, maar dat de inspecteur destijds niet bekend was. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, verhindert het opleggen van een navorderingsaanslag, tenzij de belastingplichtige op dit punt te kwader trouw is. Kwade trouw is aanwezig als iemand de inspecteur opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt of de juiste inlichtingen niet geeft. De inspecteur moet de kwade trouw van de belastingplichtige bewijzen. De inspecteur verspeelde de mogelijkheid om na te vorderen bij iemand die in zijn aangifte ten onrechte buitengewone uitgaven en giften in aftrek had gebracht. In de elektronisch verzonden aangifte was een specificatie opgenomen van de aftrekposten. Als de inspecteur deze gegevens oppervlakkig had bekeken, had hij daaruit al de conclusie kunnen trekken dat de aangifte onjuist was aangezien de in de specificatie opgenomen uitgaven niet aftrekbaar zijn. De belastingdienst heeft er voor gekozen om de toelichtende gegevens in een elektronisch ingediende aangifte niet te controleren. De gevolgen van die keuze zijn voor rekening van de belastingdienst. Wanneer in de aangifte dus een specificatie wordt gegeven van aftrekposten, dan heeft de inspecteur geen nieuw feit en kan hij alleen navorderen wegens kwade trouw. In deze procedure slaagde de inspecteur er niet in om bewijs te leveren van de door hem gestelde kwade trouw van de belastingplichtige. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.