Aangepaste corporate governance code

17 juni 2009

De commissie Tabaksblat kwam in 2003 met de Code Tabaksblat met een aantal regels voor beursgenoteerde vennootschappen. De commissie Frijns heeft in december 2008 een geactualiseerde corporate governance code opgesteld. Het kabinet zal de Code Frijns wettelijk aanwijzen als na te leven gedragscode ter vervanging van de Code Tabaksblat uit 2003. In de Code Frijns zijn aanvullingen opgenomen op het gebied van de bestuurdersbeloning, risicobeheersing binnen de beursvennootschap, diversiteit commissarissen, verantwoordelijkheid van aandeelhouders, overnames en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De verantwoordelijkheden van het bestuur, de commissarissen en de aandeelhouders van beursvennootschappen zijn duidelijker omschreven. De Code Frijns besteedt veel aandacht aan het bevorderen van “gewenst gedrag”.
Beursvennootschappen moeten vanaf 1 januari 2010 verantwoording afleggen over de naleving van de Code Frijns in het voorafgaande boekjaar.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.