Aangekondigde inkomenscorrectie voorkomt ziekenfondsverzekering

14 mei 2007

De verplichte ziekenfondsverzekering geldt ook voor ondernemers. Om te bepalen, of de verplichte verzekering van toepassing wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen. In afwijking van wat gebruikelijk is bij werknemers wordt voor ondernemers uitgegaan van het gemiddelde inkomen over een drietal jaren. Op verzoek kan van die driejaarsperiode een jaar buiten beschouwing worden gelaten. Als peildatum geldt 1 oktober van een jaar. Is het inkomen dan nog niet definitief vastgesteld, dan geldt het voorlopig vastgestelde inkomen. Eventuele correcties na de peildatum worden niet meegenomen. Op grond van deze regeling vond Hof Arnhem, dat een ondernemer ten onrechte als verplicht verzekerd werd aangemerkt. Eind september ’99 had de inspecteur hem meegedeeld, dat het inkomen van 1997 beduidend hoger zou worden vastgesteld. Uitgaande van dat inkomen en met gebruikmaking van de mogelijkheid een van de jaren uit het tijdvak buiten beschouwing te laten kwam het gemiddelde inkomen boven de ziekenfondsgrens te liggen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.