Aangebrachte voorzieningen pas na oplevering woning in gebruik gesteld: aanvraag energiepremie tijdig ingediend

14 mei 2007

Voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen in woningen kan subsidie in de vorm van energiepremie worden verkregen. De aanvraag voor energiepremie moet binnen 13 weken na de aanschaf worden ingediend. Het begrip aanschaf houdt in, dat de voorzieningen zijn betaald, aangebracht in de woning en in gebruik zijn genomen.Of een aanvraag voor toekenning van energiepremie tijdig is gedaan wordt mede bepaald door het tijdstip van ingebruikneming. De indiener van het verzoek kon met een brief van de aannemer aantonen, dat de in zijn nieuwbouwwoning aangebrachte premiabele voorzieningen niet op het moment van opleveren van de woning of op het moment, waarop de laatste betaling plaatsvond in gebruik genomen waren, maar op een later moment. Gerekend vanaf dat tijdstip was de aanvraag binnen 13 weken daarna ingediend en dus tijdig. Hof Arnhem kende alsnog energiepremie toe. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.