Aangaan verplichtingen voor investeringsaftrek pas op het moment van definitieve opdrachtverstrekking

14 mei 2007

Een verzoek om afgifte van een verklaring voor energie-investeringsaftrek moet binnen drie maanden na het moment van aangaan van de investeringsverplichtingen worden gedaan. In een procedure over de weigering een dergelijke verklaring af te geven omdat het verzoek te laat zou zijn ingediend heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geoordeeld, dat niet het tijdstip van opmaken van een opdrachtbevestiging in deze casus relevant is, maar het moment waarop deze voor akkoord getekend werd teruggestuurd. De aanvrager onderbouwde zijn standpunt, dat het verzoek tijdig was ingediend met een verklaring van de leverancier, dat hij een opdracht pas als definitief beschouwde nadat de klant zich uitdrukkelijk akkoord had verklaard met het tekenwerk en de specificaties. Het tijdstip waarop dat was gebeurd lag minder dan drie maanden voor het indienen van het verzoek. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.