Aandelenleaseportefeuille is bron van inkomen: rente aftrekbaar

14 mei 2007

Onder de wet IB 1964 kon betaalde rente van schulden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Als de schuld betrekking had op een bron van inkomen kwam de rente in mindering op de inkomsten uit die bron. Was de schuld niet verbonden met een bron van inkomen, dan was de rente als zogenaamde persoonlijke verplichting aftrekbaar. Voor die aftrek gold een beperking. In een procedure voor Hof Den Haag is in geschil of er een bron van inkomen is waaraan de schuld kan worden toegerekend. Een particulier had bij de bank een aandelenlease-overeenkomst gesloten met geleend geld. Hij had de keuze om het dividend op de aandelen in contanten uitgekeerd te krijgen of in aandelen ten laste van de agioreserve. In het eerste geval is het dividend belast; in het tweede is het dividend niet belast. Omdat de particulier een aantal jaren achtereen koos voor dividend in aandelen vond de inspecteur dat er geen bron van inkomen was. De aandelen leverden immers geen belaste opbrengst op. Naar het oordeel van het Hof is die zienswijze niet juist. Bepalend is, of bij de liquidatie van de vennootschap de aandeelhouder recht heeft op een eventueel vermogensoverschot. Een dergelijke liquidatie-uitkering is belast. Omdat niet kon worden vastgesteld, dat de particulier geen recht had op een liquidatie-uitkering vormden de aandelen een bron van inkomen. De schuld was aan die bron van inkomen toe te rekenen, zodat de rente zonder beperking in aftrek kon worden gebracht. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.