Aandelenfusiefaciliteit

15 juli 2011

De belastingwetgeving kent een faciliteit voor aandelenfusies. Een aandelenfusie houdt in dat een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen meer dan de helft van de aandelen in een andere vennootschap verwerft. De faciliteit houdt in dat geen winst hoeft te worden verantwoord over de meerwaarde op de aandelen die in het kader van de fusie worden vervreemd. De faciliteit is niet van toepassing als de fusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of het uitstellen van belastingheffing. Daarvan is, behoudens tegenbewijs, sprake als de fusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

De inspecteur moet bewijzen dat er geen zakelijke overwegingen zijn voor de fusie. Als de inspecteur dat kan bewijzen, kan de wederpartij aannemelijk maken dat de fusie niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.

 

De rechtbank Breda kwam in een procedure tot het oordeel dat de belanghebbende aannemelijk had weten te maken dat belastingfraude of -ontwijking geen hoofddoel van de voorgenomen aandelenfusie was. De inkomstenbelastingclaim op de aanwezige reserves bleef volledig in stand en werd niet op een oneigenlijke wijze uitgesteld. De vraag of de aandelenfusie was gebaseerd op zakelijke overwegingen hoefde niet meer te worden beantwoord. De fusiefaciliteit was van toepassing.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.