Aandelenfusie na emigratie

3 december 2009

Bij de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder legt de inspecteur een conserverende aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen op ter behoud van de Nederlandse belastingclaim op het aanmerkelijk belang. Voor het op een conserverende aanslag verschuldigde bedrag wordt uitstel van betaling verleend.

Na zijn emigratie naar Belgiƫ richtte een dga een holding-BV op tegen inbreng van de aandelen in de BV waarop de conserverende aanslag betrekking had. Omdat er sprake was van een aandelenfusie werd bij deze transactie op verzoek van de dga geen vervreemdingsvoordeel in aanmerking genomen. De dga kwam met de ontvanger van de belastingdienst overeen dat het betalingsuitstel voor de conserverende aanslag werd voortgezet. De ontvanger stelde als voorwaarde dat de aandelen van de holding de plaats innamen van de oorspronkelijke aandelen.

De rechtbank Breda was van oordeel dat de conserverende aanslag niet in strijd met het gemeenschapsrecht was opgelegd. De rechtbank toetste aan de vrijheid van vestiging en niet aan de vrijheid van kapitaalverkeer.

De dga meende dat de aandelen van de holding voor de conserverende aanslag niet in de plaats konden komen van de aandelen van de BV omdat de holding pas na de emigratie was opgericht. Volgens de dga mag Nederland dan geen claim leggen op de aandelen in de holding.

De rechtbank deelde deze opvatting niet. Een aandelenfusie is een vervreemding en dus een handeling die tot gevolg kan hebben dat een opgelegde conserverende aanslag wordt ingevorderd. Op grond van de aandelenfusie had de ontvanger het uitstel van betaling dus in kunnen trekken en het bedrag van de conserverende aanslag kunnen invorderen. De voortzetting van het uitstel van betaling onder de voorwaarde dat de aandelen in de holding in de plaats kwamen van de aandelen in de BV vond de rechtbank niet in strijd met de wet of met het belastingverdrag met Belgiƫ.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.