Aandelen met leveringsrechten

25 september 2009

Een maatschap die een akkerbouwbedrijf dreef had een belang in een coöperatieve vereniging die een zetmeelfabriek exploiteerde. De aandelen in deze fabriek waren onder de noemer 'zetmeelquotum' opgenomen op de balans. De maatschap wilde op deze aandelen afschrijven ten laste van de winst. De zetmeelfabriek sloot jaarlijks teeltcontracten met telers, waarin het recht en de verplichting om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid aardappelen te leveren waren opgenomen. De hoeveelheid was afhankelijk van het aantal aandelen dat de teler had in de zetmeelfabriek.

De maatschap wilde het aandeel en het teeltcontract afzonderlijk activeren en waarderen om zo op het teeltcontract te kunnen afschrijven. Hof Leeuwarden was van oordeel dat het leveringsrecht van aardappels c.q. het teeltcontract niet apart van het aandeel geactiveerd kon worden omdat het leveringsrecht een aan het aandeel verbonden recht was dat medebepalend was voor de waarde van het aandeel. De maatschap maakte vermindering van de gebruikswaarde van de aandelen niet aannemelijk en dus was afschrijving niet mogelijk. De Hoge Raad heeft zich bij het oordeel van het hof aangesloten.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.