Aandelen in onroerende zaaklichamen

9 augustus 2007

Overdrachtsbelasting wordt niet alleen geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak, maar kan ook worden geheven bij de aandelen in een lichaam dat als onroerende zaak wordt aangemerkt. Een onroerende zaaklichaam (OZL) is een vennootschap waarvan de bezittingen voor 70% of meer uit onroerende zaken bestaan. Ook het onderbrengen van aandelen in een OZL in een administratiekantoor tegen uitreiking van certificaten (certificering van aandelen) kan heffing van overdrachtsbelasting tot gevolg hebben. De staatssecretaris van Financiƫn heeft goedgekeurd dat de inspecteur bij certificering van aandelen op verzoek een tegemoetkoming verleent voor de verschuldigde overdrachtsbelasting. Daarbij gelden onder meer de volgende voorwaarden: - Alle aandelen zijn ondergebracht in het administratiekantoor. - Per aandeel worden certificaten uitgereikt met een gelijke nominale waarde. - Het administratiekantoor kan de overgenomen aandelen niet vervreemden of verpanden. - Dividenden worden onmiddellijk doorbetaald aan de certificaathouders. - Door het administratiekantoor ontvangen liquidatie-uitkeringen op de aandelen worden onmiddellijk aan de certificaathouders tegen inlevering van de certificaten afgedragen. - De certificaten kunnen slechts tegen afgifte van de aandelen worden ingetrokken. De staatssecretaris heeft daarnaast goedgekeurd dat de inspecteur op verzoek een tegemoetkoming voor het bedrag van de verschuldigde overdrachtsbelasting verleent bij de inkoop en intrekking van aandelen en bij de uitgifte van aandelen, voor zover in beide gevallen de verhouding tussen de aandeelhouders niet wijzigt. Als de onderlinge verhouding wijzigt, dan is belast wat meer wordt verkregen ten opzichte van de oorspronkelijke verhouding. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.