Aandeel in vermogen Vereniging van Eigenaren

27 januari 2009

Bezittingen en schulden van natuurlijke personen vallen in box 3 als zij niet in box 1 of box 2 vallen. De rendementsgrondslag van box 3 is gelijk aan de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Tot de bezittingen behoren rechten die op (onroerende) zaken betrekking hebben, rechten die niet op zaken betrekking hebben en overige vermogensrechten, mits zij waarde hebben in het economisch verkeer. Volgens de parlementaire geschiedenis vallen lidmaatschapsrechten van en belangen bij verenigingen en doelvermogens onder de rechten die niet op zaken betrekking hebben. Appartementsgebouwen kennen een vereniging van eigenaren. Alle eigenaren van een appartement in een appartementengebouw zijn lid van de vereniging. Het aandeel dat een appartementbewoner heeft in het vermogen van de Vereniging van eigenaren is een recht dat niet op zaken betrekking heeft. Het aandeel in het vermogen telt dus mee bij de bepaling van de rendementsgrondslag in box 3. Een dergelijke bezitting moet op de nominale waarde worden gesteld. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.