Aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst afgewezen

9 juni 2011

Ontslag van een werknemer kan kennelijk onredelijk zijn als de nadelige gevolgen voor de werknemer groter zijn dan het belang dat de werkgever heeft bij het ontslag. De beoordeling of een ontslag kennelijk onredelijk is, wordt gemaakt aan de hand van alle omstandigheden van een specifiek geval. Het niet geven van een ontslagvergoeding is een dergelijke omstandigheid, maar is op zich geen reden om een ontslag als kennelijk onredelijk aan te merken.

 

Een werkgever verzocht het UWV om een vergunning voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst van 18 werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen. De werkgever bood, na de ontslagaanzegging, aan vier van de ontslagen werknemers, een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan die aansloot op de oude. De enige voorwaarde die de werkgever daaraan stelde was dat de werknemers hun anciƫnniteit zouden prijsgeven. Voor het overige hadden de nieuwe arbeidsovereenkomsten dezelfde inhoud als de opgezegde arbeidsovereenkomsten. Een van de werknemers weigerde dit aanbod en startte vervolgens een procedure omdat hij meende dat het ontslag kennelijk onredelijk was.

De kantonrechter was van oordeel dat de werkgever de bedrijfseconomische noodzaak voor het ontslag voldoende had aangetoond. De kantonrechter vond aannemelijk dat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt, gelet op zijn leeftijd van 52 jaar, zijn eenzijdige opleiding en werkervaring, niet groot waren. Dit betekende niet dat het ontslag daardoor kennelijk onredelijk was. De werknemer had de nadelige gevolgen van de opzegging kunnen voorkomen door de nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te aanvaarden. Daarmee zou hij zijn werk en zijn inkomen hebben behouden. Omdat het ontslag niet kennelijk onredelijk was, wees de kantonrechter de vordering van de werknemer tot wedertewerkstelling respectievelijk schadevergoeding af.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.