35%-regeling mocht tussentijds worden gewijzigd in 30%-regeling

14 mei 2007

Voor in het buitenland geworven werknemers met een specifieke deskundigheid geldt een bijzondere belastingfaciliteit, die rekening houdt met de extra kosten van huisvesting en dergelijke in Nederland. Tot 1 januari 2001 was dat de 35%-regeling, die met ingang van die datum is vervangen door de 30%-regeling. Op grond van die regeling kan 35 resp. 30% van de bruto beloning als onbelaste vergoeding worden gegeven aan de betreffende werknemers. De oorspronkelijke regeling was opgenomen in een besluit; tegenwoordig berust de regeling op een wettelijke bepaling. In geschil is in een procedure voor Hof Den Haag of de oude regeling voor bestaande gevallen moet worden gehandhaafd voor de duur van de afgegeven beschikking. Een werkgever, die voor negen werknemers de regeling mocht toepassen, beriep zich daarvoor op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en strijdigheid met de rechten van de mens. Het hof wees het beroep af. De nieuwe regeling en de gevolgen daarvan voor bestaande gevallen zijn geruime tijd voor invoering bekend gemaakt. Dat heeft tot gevolg, dat de werkgever er niet op kon vertrouwen, dat de bestaande regeling zou kunnen worden voortgezet. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt afgewezen, omdat de werkgever daarbij geen belang heeft. De staat heeft volgens het Hof het recht om de wet te veranderen zonder dat dit een ongeoorloofde inbreuk op de rechten van de burger vormt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.