30%-regeling per 1 januari 2001 van toepassing in plaats van per 1 mei als gevolg van overgangsregeling

14 mei 2007

Met de invoering van de wet IB 2001 is de 35%-regeling omgezet in de 30%-regeling. De regeling is op verzoek van toepassing op uit het buitenland afkomstige werknemers met een specifieke deskundigheid en houdt in, dat een onbelaste vergoeding kan worden verstrekt van 35 resp. 30% van de totale beloning. Voor 1 januari 2001 was het mogelijk om als geen vergoeding van de werkgever werd ontvangen een extra aftrek van verwervingskosten op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting. Met de invoering van de wet IB 2001 is de aftrek van verwervingskosten afgeschaft. In een procedure voor Hof Den Bosch ging het over toepassing van deze regeling voor een buitenlander die per 1 september 2000 in Nederland werkzaam was. In zin aangifte inkomstenbelasting 2000 paste hij de 35%-regeling toe. In 2001 werd een verzoek ingediend om met ingang van 1 september 2000 de 35% resp. 30% regeling van toepassing te verklaren. De inspecteur kende de 30%-regeling toe met ingang van 1 mei 2001. Volgens het Hof is tussen de werknemer en de werkgever al bij de van de aanvang van de tewerkstelling in Nederland een afzonderlijke kostenvergoeding afgesproken. De inspecteur had het verzoek met ingang van die datum moeten honoreren. Omdat aan de voorwaarden voor toepassing van de regeling is voldaan valt de werknemer onder de overgangsregeling en heeft hij met ingang van 1 januari 2001 recht op toepassing van de 30%-regeling. De latere indiening van het verzoek is niet van belang, omdat voor een verzoek om toepassing van de 35% regeling geen termijn gold. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.