30%-regeling ondanks gebrek aan ervaring

18 maart 2008

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding wordt aangemerkt. Deze vergoeding is bedoeld voor de extra kosten die verblijf buiten het land van herkomst meebrengt. Op het restant van de arbeidsbeloning zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar op voorwaarde dat: - de werknemer beschikt over een bijzondere deskundigheid die in Nederland niet of nauwelijks aanwezig is; - de betreffende deskundige niet al in Nederland woonde op het moment van aanvaarden van de dienstbetrekking. Een uit Italiƫ afkomstige, in 2001 aan de universiteit afgestudeerde elektrotechnicus, werkte vanaf 1 april 2002 in Nederland als junior electronic engineer. Hij diende een verzoek in om de 30%-regeling te mogen toepassen omdat hij meende te beschikken over specifieke schaarse deskundigheid op het moment van zijn aankomst in Nederland. Bepalende factoren voor de specifieke deskundigheid zijn het niveau van de gevolgde opleiding, de voor de functie relevante ervaring en het beloningsniveau van de functie in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst. De rechtbank Den Haag vond aannemelijk dat de elektrotechnicus tijdens een aantal projecten waaraan hij als stagiair had deelgenomen specifieke ervaring en deskundigheid had opgedaan. Samen met de tijdens zijn eerste baan opgedane ervaring leverde dit de specifieke deskundigheid op die voor zijn functie van junior engineer vereist was. Over de schaarste van deze kenniscombinatie op de Nederlandse arbeidsmarkt bestond geen verschil van inzicht. De duur van de werkervaring is niet doorslaggevend. De werknemer in kwestie had slechts vier maanden in dienstbetrekking gewerkt voor hij naar Nederland kwam. De rechtbank was van oordeel dat de elektrotechnicus recht had op toepassing van de 30%-regeling. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.