30%-regeling geldt ook voor buitenlandse commissaris

12 oktober 2007

Om het voor buitenlandse deskundigen aantrekkelijker te maken om in Nederland te werken geldt voor hen een bijzondere regeling. Deze regeling staat bekend onder de naam 30%-regeling. Wanneer de belastingdienst deze regeling van toepassing heeft verklaard mag de werkgever van de totale bruto beloning van de werknemer 30% als onbelaste vergoeding aanmerken. De werkgever en de werknemer moeten gezamenlijk een verzoek indienen voor toepassing van de 30%-regeling. Een inwoner van de Verenigde Staten die sinds 1995 commissaris was van een Nederlandse NV deed een verzoek om toepassing van deze zogenaamde 30%-regeling. Volgens de Wet op de Loonbelasting is een commissaris in een fictieve dienstbetrekking werkzaam. De commissaris kwam in het verleden niet in aanmerking voor toepassing van de voorganger van de 30%-regeling, omdat deze regeling werknemers in fictieve dienstbetrekking uitdrukkelijk uitsloot. De voor toepassing van de regeling vereiste schaarse specifieke deskundigheid bezat de commissaris wel. De inspecteur wees het verzoek om toepassing van de 30%-regeling af omdat hij meende dat ook deze regeling niet gold voor fictieve werknemers. Hof Den Bosch was van oordeel dat de 30%-regeling ook door commissarissen kan worden toegepast. Volgens de tekst van de regeling is ook een commissaris een werknemer in de zin van de Wet op de Loonbelasting. Diens arbeidsverhouding geldt als een dienstbetrekking. Er hoeft geen materiƫle toetsing plaats te vinden of deze arbeidsverhouding voldoet aan de eisen van een "echte" dienstbetrekking. De letterlijke tekst van de wet sluit de commissaris niet uit van de 30%-regeling. Indien de wetgever de fictieve dienstbetrekking van de faciliteit had willen uitsluiten, dan had hij dat nadrukkelijk in de tekst van de regeling moeten opnemen. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie dat de staatssecretaris van Financiƫn had ingesteld tegen de uitspraak van het Hof afgewezen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.