30%-beschikking blijft in stand bij werkzaamheden tijdens voorperiode eigen BV

14 mei 2007

De 30%-regeling houdt in, dat aan in het buitenland geworven werknemers met een bijzondere deskundigheid, die in Nederland moeilijk is te vinden, een bedrag van 30% van het loon als onbelaste vergoeding voor de extra kosten die samenhangen met het verblijf buiten het eigen land kan worden gegeven. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. Als de werknemer in die periode langer dan drie maanden werkloos is wordt de regeling ingetrokken, uitgaande van de veronderstelling, dat de bijzondere deskundigheid van de werknemer kennelijk minder groot is dan aanvankelijk werd gedacht. Van werkloosheid is geen sprake als de aansluitend op het dienstverband met een eerdere werkgever wordt gewerkt voor een BV in oprichting, waarvan de werknemer een van de oprichters is. Omdat tussen aanvang van de werkzaamheden en de oprichting van de BV een periode van vier maanden was verstreken had de inspecteur de beschikking ingetrokken. Dat was niet terecht aldus Hof Amsterdam. Het Hof paste de beschikking aan. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.