OR krijgt spreekrecht op aandeelhoudersvergadering

19 december 2008

Volgens een nog in te dienen wetsvoorstel van de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen ondernemingsraden spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Ondernemingsraden kunnen zo hun mening geven over benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en commissarissen voordat de aandeelhouders een besluit nemen. De aandeelhouders hoeven de mening van de ondernemingsraad niet op te volgen.
Verder zal volgens de nieuwe regeling een verzoek om goedkeuring van een belangrijk bestuursbesluit pas aan de aandeelhoudersvergadering kunnen worden aangeboden nadat de ondernemingsraad over dat besluit een standpunt heeft kunnen bepalen. Dat geldt ook voor besluiten tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris en tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.